KİMLİK KARMAŞASI

Posted Yorum yapın

Kimlik duygusu, benliğin bütünleştirme yetisinin artarak kişiliğe yerleşmesidir. Evvelinde çekirdek durumunda var olan kimlik duygusu ile bu dönemde gelişen ve toplumsal anlam yüklenen kimlik ve buna bağlı olan güven duygusunun bütünleştiği dönemdir. Kimlik duygusu cinsel, toplumsal ve mesleki özellikleri barındırır. Genç cinsel yeterlik ve gücünü, toplumsal ve arkadaşlıklarındaki rollerini tanımlar, mesleki kimlik kazanabilmesi için gerekli […]

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER

Posted Yorum yapın

Çok genel anlamda psikoterapi; psikiyatrik/psikolojik sorunların özel birtakım yöntemler kullanılarak tedavi edilmesi anlamına gelir. Teori ve uygulama bakımlarından birbirinden farklılıklar gösteren psikoterapi türleri vardır.bilişsel-davranışçı terapiler de bir psikoterapi sistemidir. Bu terapiler sistemi  içerisinde; Albert Ellis-Rational Emotive Behavior Therapy (Akılcı Duygusal Davranış Terapisi), Beck tarzı Bilişsel Terapi, Diyalektik Davranış Terapisi, Sorun Çözme Terapisi, Şema Terapi, Kabullenme ve […]

PSİKODİNAMİK TERAPİLER

Posted Yorum yapın

Genel olarak, psikodinamik terapiler Sigmund Freud’un öğreti ve fikirlerinin modern düşünce yapısına uyarlanıp güncel şartlarda uygulayan psikoterapi modelleridir. Psikodinamik perspektife göre, insan zihni çok yönlü, katmanlı ve karmaşıktır. Farkında olmadığımız içsel süreçleri bilinç dışı olarak tabir ediliyor olup bu süreçler bizim tepkilerimizi, inançlarımızı ve hayat seçimlerimizi belirler. Bu sebeple insan sık sık “rasyonel” olmayan mantık […]

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Posted Yorum yapın

Genel anlamda travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresypn, fobilerde etkili ve hızlı bir sonuç veren terapi yaklaşımıdır. Geçmişte ya da halihazırda yaşanıyor olan travmaların etkilerini azaltarak ve yeniden yapılandırarak problemlerin tedavisinde kullanılır. Hipnotik bir süreç değildir aksine kişi bu travmatik anıları çalışırken bilinçli ve kendindedir. Her yaş grubuna uygulanabilmektedir. EMDR NEDİR? EMDR (Eye Movement […]

PSİKODRAMA

Posted Yorum yapın

Jacop L. Moreno; Jacob Levy Moreno, Rumen-Amerikalı psikiyatr ve eğitmen. Psikodramanın kurucusu olan Moreno geliştirdiği grup terapisi yöntemiyle tanınmıştır. Toplumsal bilimlerin öncüleri arasında sayılmaktadır. Psikodramanın kurucusudur ve sosyometri kavramını ortaya atmıştır. Fikirleri ve uygulamaları tüm psikoterapi dünyasına büyük katkılar yapmıştır. Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanabilir. Bir eylem […]