Çift ve Aile Danışmanlığı

Çiftlerin ve ailelerin karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmeyi ve bu becerileri kazandırmayı, iletişim becerilerini artırmayı ve birbirlerini anlamalarını sağlamayı hedefleyen bir süreçtir.

Çiftlerin ikili ilişkilerindeki rollerini; birbirleriyle kurdukları ilişkiler, psikolojik sağlıkları ve duygusal ve fiziksel doyum dereceleri belirler. Çift ve aile danışmanlığında amaç ikili ilişkileri bir bütünlük ile ele alarak değişim ve gelişimi sağlamak, çözümsel üretkenlik düzenlemeleri geliştirmektir.

Çift ve aile danışmanlığı; psikolojik problemlerin ilişkilerde oluşturduğu sorunlar ve çiftin yaşadığı çatışmaların iki birey arasındaki etkileşimini değiştirmek için dizayn edilmiş danışmanlık biçimidir. Burada bahsedilen çift, ilişki içinde olan, beraberlik için söz vermiş, romantik ve cinsel bağı olan iki kişiyi ifade eder. Ülkemizde çift danışmanlığı en çok evli çiftler tarafından talep edilmektedir. Bu sebeple evlilik terapisi, aile sistemiyle de etkileşim halindedir. Bu yaygın duruma karşın çift danışmanlığı, flört eden, sevgili, nişanlı, birlikte yaşayan, eşcinsel ve evli çiftlere hitap eden kapsamlı bir alandır.

Görüşmelerde ilişkiyi bozan, ilişkinin işlevini etkileyen örüntülerin tespiti, farkındalığı ve belli müdahale teknikleri ile ilişkide bir iyilik hali sağlanabilmektedir. Süreçte danışmanlık hizmeti alan çiftlerin haklılık ve haksızlıklar üzerine değil ilişkinin kendisi ve ilişkide yaşanan problemler üzerine çalışılır. Temel hedef ise ilişkinin sağlıklı bir zeminde konumlandırılmasıdır.

Çiftin ilişkilerindeki problemler cinsel hayatlarında da sorunlar ortaya çıkarabildiği gibi cinsel sorunlar nedeni ile ilişki de olumsuz etkilenebilmektedir. Bu bağlamda çift danışmanlığı ve cinsel danışmanlık birbirleriyle ilişkili ve etkileşim içerisinde olan danışmanlık türleridir.

Öte yandan çift danışmanlığı yalnızca problemler yaşandığında başvurulan bir danışmanlık olmamakla birlikte ilişkinin kalitesini artırmak için de müracaat edilebilmektedir. Yalnızca problemler başladıktan sonra ve çözüm üretme konusunda yetersiz kalındığında danışmanlık hizmet alınması önerilmez. Çift danışmanlığı, ilişkilerde koruyucu ve engelliyici bir rol de üstlenir.