Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergenlerin gelişim evrelerinde ve psikolojik olarak zorlandıkları durumlarla karşılaştıklarında, zorlukların üstesinden gelmeyi, psikolojik açıdan sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sağlamayı, bu sorunların ailelere olan yansımalarından ötürü oluşan zorlukların üstesinden gelmeyi hedefleyen bir süreçtir.

Gelişim sürecince duygusal, zihinsel, bilişsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenler ile bireysel olarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu süreçte gündemdeki sorunların altında yatan psikolojik sorunlara odaklanılır. Süreçte, ebeveyn ile iş birliği içerisinde, düzenli görüşmeler ile ebeveynin bilinçlilik ve farkındalık kazanmasına da yardımcı olunur.

Çocukta ya da ergende ortaya çıkan problemler, onların yardım çağırısı olarak düşünülür. Çocuğun veya ergenin yaşadığı problem “bir sorunum var, bunu kendi başıma çözemiyorum, desteğinize ihtiyacım var, bir şeyler ters gidiyor, bana yardım edin” çağrısıdır. Çocukla/ergenle birebir yürütülen danışmanlık hizmetinde problem odaklı çalışılabildiği gibi, çocuğun/ergenin sosyal ve duygusal olarak güçlenebilmesi, gelişimsel becerilerini artırıp sağlıklı bir şekilde kazanabilmesi, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olarak yaşadığı problemler karşısında üstesinden gelebilecek yetkinliğe sahip olabilmesi, ailesi ve arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi amaçlanır.

Çocukluk ve ergenlik dönemi gelişimin en hızlı olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde birey; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişerek bir benlik bütünlüğü oluşturmaya çalışır. Çocukluk ve ergenlik döneminde çıkan problemlere hemen müdahale edilmesi, çocuğun/ergenin gelişimsel serüvenindeki duraklamaların ortadan kaldırılmasını sağlar ve optimal düzeydeki gelişimi destekler.

Bir problem çıkması durumunda problemin yaşantılandığı süre boyunca çocuğun/ergenin tüm gelişim alanları olumsuz etkilenir. Sorunlar büyümeden ileride farklı bir boyuta geçmeden yapılacak erken bir müdahale hem çözüm sürecine katkı sağlar hem de yeni problemlere karşı önleyici bir rol oynar.