Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, bireylerin yaşamlarında üstesinden gelmekte zorlandıkları sosyal, akademik, kişisel herhangi bir durumla karşılaştıklarında etik ilkeler, gizlilik ve danışan danışman arasındaki güven bağı çerçevesinde şekillenen profesyonel, amaca yönelik, bireylerin psikolojik iyi oluş hallerini sağlamayı ve problemlerinin üstesinden gelecek beceriyi bireye kazandırmayı hedefleyen, birebir yürütülen bir süreçtir.

Bireysel psikolojik danışmanlık, bireyin kendisinde var olduğunu hissettiği ya da düşündüğü duygusal veya durumsal rahatsızlıkların ve psikolojik olarak yaşadığı huzursuzlukların üstesinden gelmek amacıyla aldığı desteğin genel adıdır. Ruh sağlığı uzmanları ile yapılan bireysel danışmanlık görüşmelerinde kişilerin rahatsızlık duyduğu durumların oluşmasındaki sebeplerin ortaya çıkarılması ve üstesinden gelinmesi kısmında daha bilinçli ve problem çözebilme becerisi kazanılması hedeflenmektedir.

Hiçbir hayat mükemmel ve sorunsuz geçmediği gibi hiçbir sorun da çözümsüz değildir. Her bireyin -her yaşta- yaşam yolculuğunda karşılaşacağı problemler olur. Önemli olan sorunların ve karşılaşılan problemlerin azaltılması değil onlara karşı anlamlandıran, çözümcül ve kararlı bir pozisyonda var olunmasıdır. Profesyonel destek almak, bireyin bu doğrultuda atacağı adımların başında gelmektedir.

Geçmişte, günümüze nazaran problemler ile yüzleşmek ve onları etraflıca masaya yatırmaktan genellikle imtina edilmiştir. Ancak günümüz modern dünyasında bu algı büyük oranda değişmiş olup daha bilinçli ve kendine yatırım yapan bireyler yetişmiştir ve bu yatırım doğrultusunda sorunlarının üstesinden gelmek adına bireysel sürece yönelmeye olan talep artmıştır.

Bireysel Danışmanın Faydaları

Bireysel danışmanlık süreci, kendini keşif yolculuğuna benzetilebilir. Kişi o güne kadar tanımadığı, görmediği, fark etmediği yönlerinin farkına varabilir, iç dünyasının derinliklerinde yeni yollar keşfedebilir. Bu keşifler kişinin iç dünyasına olan bakışını etkileyeceği gibi dış dünya ile çeşitli bağlantılar yoluyla daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. Olaylara ve problemlere bakışını değiştirip değerlendirme yetisini güçlendirebilir.

Özetle, yapılan her danışma sürecinin hedefi, kişinin danışma süreciyle birlikte kendi sorunlarıyla baş edebilme noktasında daha güçlü bir konuma gelmesidir. Hayat denen bu sonsuz deneyimler silsilesi içerisinde bireyin karşılaştığı problemlerin yanı sıra karşısına gelen fırsatları da daha iyi değerlendirebilmesi, kendine yetebilmesi, hazır bir konumda durabilmesi amaçlanır.