Klinik Psikolog Özgün Özgönül

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlayan Özgün Özgönül, İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. Ruh sağlığı çalışanlarının psikolojik iyi oluşlarının, terapi süreçlerinde önemli bir faktör olduğu inancı ile “Aktif Olarak Danışan Gören Ruh Sağlığı Çalışanlarının Psikolojik İyi Oluşlarının Yordayıcıları Olarak Duyguları İfade Etme ve Psikolojik Danışma Öz Yeterliği” başlıklı yüksek lisans tezi ile literatüre bu alanda katkı sağlayarak klinik psikolog unvanını almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na devam etmektedir.

Yüksek lisans eğitimi süresince Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve özel bir klinikte, lisans eğitimi süresince de Kadıköy Anadolu Lisesi’nde stajlarını tamamlamıştır. Özel bir aile danışmanlık merkezinde klinik psikolog olarak çalışan Özgün Özgönül daha sonra bir psikiyatrist ile birlikte özel bir klinikte çalışmalarını sürdürmüştür.

Şu anda kurucusu olduğu Öz Psikoloji’de yetişkinlerle çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim ve Sertifikalar

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Bilişsel Davranışçı Terapi

Prof. Dr. Doğan Şahin – Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi

Prof. Dr. Doğan Şahin – Aktarım Odaklı Psikoterapi

Davranış Bilimleri Enstitüsü – EMDR 1. Düzey

Albert Ellis Enstitüsü-Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Rorschach ve Projektif Testler Derneği – Rorschach ve T.A.T. (Devam etmekte)

İstanbul Psikodrama Enstitüsü/İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü – Psikodrama (Devam etmekte)

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan – Psikodinamik Psikoterapi (Devam etmekte)

Aile Danışmanlığı

Makaleler

Özgönül, Ö. ve Ümmet, D. (2020). Ruh Sağlığı Uzmanlarının Duygu İfadesi ve Danışma Öz Yeterliklerinin İyi oluşlarına Olan Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 12. 1-1.