Cinsel Danışmanlık

Cinsel sorunlar yaşayan bireylerin ya da çiftlerin yaşadıkları bu sorunların üstesinden gelinmesinde düşünce, duygu ve davranışların incelendiği bir danışmanlık şeklidir.

Bireylerin cinselliği, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilenir. Cinselliği yalnızca cinsel organlarla sınırlamak doğru değildir. Cinsellikle ilgili duygularımız, düşüncelerimiz ve yerleşik inançlarımız vardır. Yerleşmiş düşüncelerimizin yer yer hatalı olabileceği bilinmektedir. Bu doğrultuda cinsel sorunlar da diğer psikolojik rahatsızlıklar gibi fiziksel, psikolojik faktörler ya da ikili ilişkilerin dinamikleri ile ciddi oranda bağlantılıdır. Doğal olarak cinsel sorunların üstesinden gelinme yöntemleri de ortaya çıkış sebepleri ve bağlantıları açısından değişiklik gösterebilir. Cinsel danışmanlıkta kişide sorunu ortaya çıkarıcı etmenleri ve nedenleri birlikte incelenir.

Cinsel sorunlar tıbbi ya da organik bir nedene bağlı ise, süreçte ilaç ve diğer tıbbi yöntemler esas alınır. Bu durumda süreci ürologlar, kadın-doğum hastalıkları uzmanları ya da psikiyatristler ile ruh sağlığı uzmanları iş birliği içerisinde yürütürler. Karşılaşılan cinsel sorun psikolojik etmenlere bağlı ya da ilişkili de olsa, tıbbi bir duruma bağlı da olsa, psikolojik etmenler sorunun şiddetini ve gelişimini etkiliyor ise, cinsel danışmanlık uygulanmalıdır ya da birlikte yürütülmelidir.

Cinsel sorunlar yaşayan bireylere uygulanan ve etkili olduğu bilinen cinsel danışmanlık metodları temelde öğrenme şeklindeki yapılardır. Bu öğrenme sürecinde kişiye başlıca; danışmanlık süreci içerisinde güvenli ve özel bir ortam oluşturulur. Bu ortamda kişi kendi denetimi altında kendisini, kimliğini, bedenini ve ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir. Bu keşif ve öğrenme kişinin özelliklerine göre değişen bir hızla ve aşama aşama gerçekleşir.

Özetle cinsel eylemin düşünülenin aksine daha karmaşık mekanizmalar tarafından etkilenen bir davranış olduğu söylenebilir. Uyarılma birden çok faktör tarafından etkilenir ve cinselliği çevreleyen faktörler önem arz etmektedir. Bunlar kısaca iletişim, güven hissi ve mahremiyettir.

Cinsel danışmanlıkta başarı oranı genellikle yüksektir.