Kurumsal Danışmanlık

Şirket çalışanlarının bireysel olarak psikolojik iyi oluşlarını artırmayı, şirket içi iletişimi ve etkileşimi artırmayı, şirket içerisindeki mevcut sorunların üstesinden gelinmesini ve karşılaşılabilecek problemlere karşı koruyucu önlemler almayı hedefleyerek şirketin verimliliğini artırmaya yönelik süreçtir.

Bu süreç hem psikolojik problemleri çözüme ulaştırmak adına hem de şirket içi çalışma alanlarına yönelik motivasyon ve destek uygulamalarını içerir. Kurumsal olarak uygulanan danışmanlıkta etik açıdan gizlilik konusunda ödün vermeden süreç sürdürülmektedir.

İş Hayatında Stres

Stres, kişinin baş etmekte zorlandığı sorunlar karşısında duygusal ve fiziksel olarak verdiği tepkidir. Yoğun iş yaşamında sorumluluğumuz altında yapmamız ve yetiştirmemiz gereken işler stres yaratabilmektedir. Bu stres makul düzeyde olduğunda işi bitirmek için faydalı olurken çok yoğun olarak hissedildiğinde ise günlük yaşamımızı sekteye uğratabilmektedir.

Kurumsal Danışmanlık Alanlarımız;

  • Kariyer sorunları
  • Kurum içi iletişim
  • Destek çemberi
  • Kurum içi duygu yönetimi
  • Hedef sorunları
  • Çalışma hayatında tatminsizlik
  • İş ortamında kendini ifade etmede zorluklar
  • Performans baskısı